Informatie Kroeg tot Kroegloop 2023

Op 18 Maart 2023 wordt de ‘Kroeg tot Kroeg loop’ weer georganiseerd! De loop begint om 16.00 uur en er wordt gelopen van café Hees in Ruinen naar café De Kastelein in Ruinerwold, een parcours van één rechte lijn, met een afstand van 9,4 km. Het unieke karakter van deze loop is dat het een goed doel steunt, een groot deel van de startgelden is daarvoor bestemd.

Het goede doel is dit jaar: Fleur Bloemen Stichting

De Fleur Bloemen Stichting stelt zich ten doel pestgedrag onder kinderen/jongeren tegen te gaan.

De stichting wil pestgedrag tegengaan door: Pesters bewust te maken van de mogelijke gevolgen van pestgedrag

Het belonen van personen, scholen, verenigingen of andere instellingen, welke zich onderscheiden in de aanpak van pestgedrag  door het toekennen van de jaarlijks terugkerende Fleur Bloemen Award.

Het in stand houden van een informatieve website (www.fleurbloemenstichting.nl), welke als laagdrempelig en informatief portal zal   fungeren.

Het onderhouden van social media accounts op fora als Twitter, Facebook en Google+. Pesters, slachtoffers, ouders en leerkrachten een platform te bieden om op de website van de stichting hun eigen verhaal of gedicht te publiceren.

Het actief doorverwijzen van slachtoffers van pesten naar hulpverlenende instanties welke door het Nederlands Jeugd Instituut als effectieve  interventie zijn erkend.

Het actief doorverwijzen van daders  naar hulpverlenende instanties welke door het Nederlands Jeugd Instituut als effectieve interventie zijn erkend. Het geven van voorlichting op scholen en verenigingen.

Het organiseren van trainingen, gastlessen en workshops t.b.v. pesters, slachtoffers, docenten en klasse-assistenten. Het ontwikkelen van eigen trainings- en preventieprogramma’s op het gebied van pesten.

Uitgeven van promotioneel materiaal, zoals voorlichtingsposters, -flyers en stickers. Uitgeven van educatieve films, lesmateriaal en andere publicaties.

Het werven van fondsen om bovenstaande te bekostigen, door middel van donaties, sponsoring en het tegen vergoeding organiseren van workshops, gastlessen en trainingen.

Deelname is vanaf 16 jaar en inschrijven kan tot 15 minuten vóór de start bij café Hees in Ruinen Brink 47 7963 AB Ruinen. Bij voorinschrijving online zijn de kosten € 8,00  en op de wedstrijddag zelf ter plaatse kost het € 10,00 p.p. Een deel van dit inschrijfgeld komt, ten goede aan de Fleur Bloemen Stichting. Om de opbrengst voor de stichting zo hoog mogelijk te maken heeft de organisatie van de Kroeg tot Kroegloop besloten geen herinneringen uit te delen.

Deelnemers worden verdeeld over de volgende categorieën:

· Heren 16 t/m 39 jaar
· Dames 16 t/m 39 jaar
· Heren Masters 40+
· Heren Masters 50+
· Heren Masters 60+
· Dames Masters 40+
· Dames Masters 50+

Vervoer terug naar startplaats. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om voor gereduceerd tarief met Taxi Ten Heuvel terug te reizen naar de startplaats. De taxi rijdt vanaf 14:30 uur ook van de finishplaats naar de start/inschrijving. Ook is er een mogelijkheid om kleding van de start naar de finish te laten vervoeren.

Meer informatie en inschrijven vind je op deze website
Vragen? Stuur dan een e-mail naar kroegloop@live.nl.